Teatro

Classe

Les coses excepcionals

Bodas de sangre

Tender Napalm

Ivànov

Pretty

Història

El Público

Incerta Glòria

L’Efecte

Pulmons

Si existeix encara no ho he trobat

Hamlet

Cock

Una vella, coneguda olor

Londres

The Guarry Men Show

L’Illa dels Monzons

La Cabra o ¿Quién es Sylvia?

REPRESENTANTE

ELVIRA HERRERA
91 547 58 30 / 636 98 24 77
elvira@elviraherrera.com
www.elviraherrera.com